Generalforsamling

KØGE MARINEFORENING

Carlsensvej 2 4600 Køge www.koege-marineforening.dk Tlf.: 60581393

 

Mail: koegemarineforening@outlook.dk

KØGE MARINEFORENING

Marineforeningens afdeling for Køge og Omegn Indkalder hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 21.februar 2018 kl. 18.30 i Marinestuen Carlsensvej 2, Køge (Dørene åbnes kl. 17.30).

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab fremlægges i Marinestuen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

 

Efter generalforsamlingen serveres de traditionelle GULE ÆRTER samt pandekager og kaffe. til 130,- kr.

 

Alle er selvfølgelig velkommen til generalforsamlingen. Men da der kun er plads til 56 medlemmer til skafningen, skal der foretages tilmelding til kasserer Edle Sørensen, pr. tlf. 6134 2661 eller pr. e-mail: kmf.kasserer@outlook.dk eller på liste i Marinestuen Betaling for skafningen, skal senest mandag den 8. februar være indbetalt på foreningens konto i Danske Bank Regnr. 4424 kontonr. 4865 538871 eller betalt kontant i Marinestuen.

Dagsorden

Til den ordinære Generalforsamling Onsdag den 21. februar 2018 kl. 18.30

i Marinestuen, Carlsensvej 2, 4600 Køge.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om planer for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen.

a. Valg af formand.

b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

 

10.Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

 

11. Mønstring af årets nye medlemmer.

 

12.Mønstring af årets jubilarer.

 

13.Eventuelt.