lørdagsfrokost

KØGE MARINEFORENING

Carlsensvej 2    4600 Køge     www.koege-marineforening.dk     Tlf.: 60581393Mail: koegemarineforening@outlook.dk

KØGE MARINEFORENING

         LØRDAGSFROKOST               

oktober til januar 2020  

Marinestuen er åben kl. 10.00 – 14.00

Klokken 10.00 – 11.30 bydes der på kaffe.

Kl. 12.00 serveres en let frokost til kun 50,- kr.

Husk tilmelding til kabysvagten senest torsdag. 

 
14. december Kabysvagt: Edle Sørensen Telf.: 61342661

Mail: kmf.kasserer@outlook.dk


                                  18. januar Kabysvagt: Jan Dreyer Tlf.: 2248 0515                                        Mail: dreyers@mail.tele.dk Ret til ændringer forbeholdes.

 

Skulle der ske ændringer, kan de ses her på hjemmesiden:

www.koege-marineforening.dk

Samt på opslagstavlen

 

NB!. Lokalerne kan ikke udlånes på de lørdage hvor der er planlagt lørdagsfrokoster for medlemmerne.

 

 

 

 

I sidste halvdel af 2019 er der planlagt lørdagsfrokoster på følgende datoer..

    05./10. - 02./11. - 14./12.