lørdagsfrokost

KØGE MARINEFORENING

Carlsensvej 2 4600 Køge www.koege-marineforening.dk Tlf.: 60581393

 

Mail: koegemarineforening@outlook.dk

KØGE MARINEFORENING

LØRDAGSFROKOST

Maj 2017 -juli 2017

 

Marinestuen er åben kl. 10.00 – 14.00

Klokken 10.00 – 11.30 bydes der på kaffe.

Kl. 12.00 serveres en let frokost til kun 50,- kr.

Husk tilmelding til kabysvagten senest torsdag.

 

 

 

Lørdag den 11. november. Kabysvagt Bent Haagen Hansen Tlf.: 22515180

Mail.bent@faxemail.dk

 

Lørdag den 16.december. Kabysvagt Edle Sørensn Tlf.: 4030 9949.

Mail. ps.sol@live.dk

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Skulle der ske ændringer, kan de ses her på hjemmesiden:

www.koege-marineforening.dk

Samt på opslagstavlen