Forside

 

 

 

KØGE MARINEFORENING

Carlsensvej 2 4600 Køge www.koege-marineforening.dk Tlf.: 60581393

 

Mail: koegemarineforening@outlook.dk

Bank: 4424 4865538871 Giro: 4424 9134131

 

  • Deadline for næste nr. af
  • "STØT KURS"
  • 10. marts 2018

KØB VINEN I MARINESTUEN

 

Brug den som gave, drik den her,

nyd den hjemme og byd den til festen.

Pr. fl. 60,- kr.

Gavekarton til én, to eller tre flasker.

Pr. stk. 10,- kr.

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWW

Se billeder fra Kyndelmisse i

GALLERI

TRYK på billedet

og hør sangene

KØGE MARINEFORENING

Marineforeningens afdeling for Køge og Omegn Indkalder hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 21.februar 2018 kl. 18.30 i Marinestuen Carlsensvej 2, Køge (Dørene åbnes kl. 17.30).

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab fremlægges i Marinestuen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

 

Efter generalforsamlingen serveres de traditionelle GULE ÆRTER samt pandekager og kaffe. til 130,- kr.

 

Alle er selvfølgelig velkommen til generalforsamlingen. Men da der kun er plads til 56 medlemmer til skafningen, skal der foretages tilmelding til kasserer Edle Sørensen, pr. tlf. 6134 2661 eller pr. e-mail: kmf.kasserer@outlook.dk eller på liste i Marinestuen Betaling for skafningen, skal senest mandag den 8. februar være indbetalt på foreningens konto i Danske Bank Regnr. 4424 kontonr. 4865 538871 eller betalt kontant i Marinestuen.

Dagsorden

Til den ordinære Generalforsamling Onsdag den 21. februar 2018 kl. 18.30

i Marinestuen, Carlsensvej 2, 4600 Køge.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om planer for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen.

a. Valg af formand.

b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

 

10.Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

 

11. Mønstring af årets nye medlemmer.

 

12.Mønstring af årets jubilarer.

 

13.Eventuelt.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

”Kuling fra Øst”

(Køge Marineforenings Husorkester)

underholder med sang og musik.

 

Onsdag den 21. marts 2018

Kl. 18.30 i Marinestuen.

Dørene åbnes kl. 17.30

 

Der serveres 3 stk. smørrebrød til 30,- kr.

Betalingen klarer vi selve aftenen.

 

Arrangementet er for medlemmer med ledsager.

 

KOM OG SYNG MED.

Husk tilmelding senest 15. marts. på liste i Marinestuen eller til Edle Sørensen pr. mail.

kmf.kasserer@outlook.dk

eller på tlf. 6134 2661

 

&

Landsnæstformand Søren Konradsen, fortæller

om sine oplevelser gennem en lang karriere i

Søværnet.

 

KRANSELÆGNING

1. juli 2017.

 

Traditionen tro mødes vi med indbudte gæster

fra bl.a. Søværnet og Køge Kommune

for at markere Admiral Niels Juel’s indsats

i søslaget mod Den svenske Flåde

i farvandet mellem Stevns og Falsterbo i 1677.

 

Vi mødes kl. 10.30 i Marinestuen

og begiver os til kranselægning ved Mindestøtten på Køge Havn.

 

I Marinestuen vil der efterfølgende være et kulturelt indslag.

 

Der afsluttes med spisning.

 

Arrangementet er for medlemmer, samt inviterede gæster.

 

Pris for spisning: 60,- kr.

 

 

Tilmelding til Edle Sørensen

pr. e-mail til: kmf.kasserer@outlook.dk

pr. tlf. til: 6134 2661, eller på liste i Marinestuen.

 

Betaling senest 11. juni til konto i Danske Bank

reg.nr: 4424 konto nr.: 4865 538871

eller kontant i Marinestuen.