Forside

 

 

 

KØGE MARINEFORENING

Carlsensvej 2 4600 Køge www.koege-marineforening.dk Tlf.: 30564825

 

Mail: koegemarineforening@outlook.dk

Bank: 4424 4865538871 Giro: 4424 9134131

KØGE MARINEFORENING

 

Marineforeningens afdeling for Køge og Omegn

Indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 22. februar 2017

kl. 18.30 i Marinestuen

Carlsensvej 2, Køge

(Dørene åbnes kl. 17.30).

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen,

skal skriftligt være formanden i hænde

senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Det reviderede regnskab fremlægges i Marinestuen

 

8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

--------------------------------------------

Efter generalforsamlingen serveres de traditionelle

GULE ÆRTER

samt pandekager og kaffe.

til 130,- kr.

 

Alle er selvfølgelig velkommen til generalforsamlingen.

Men da der kun er plads til 56 medlemmer til skafningen,

skal der foretages tilmelding til

kasserer Niels Chr. Rasmussen,

pr. tlf. 4015 5047 eller pr. e-mail: kmf.kasserer@gmail.com

eller på liste i Marinestuen

Betaling for skafningen, skal senest mandag den 8. februar

være indbetalt på foreningens konto i Danske Bank

Regnr. 4424 kontonr. 4865 538871

eller betalt kontant i Marinestuen.

 

  • Deadline for næste nr. af
  • "STØT KURS"
  • 10.marts 2017

NU KAN VINEN KØBES I MARINESTUEN

 

Brug den som gave

nyd den hjemme og byd den til festen.

”ud af huset pris”

Pr. fl. 58,- kr.

v/6 fl. 55,- kr.

Gavekarton til én, to eller tre flasker.

Pr. stk. 10,- kr.

 

Se billeder i "galleri"

fra

Nytårsfrokost

&

Julefrokost

WWWWWWWWWWWWWWWWWW

Dagsorden

 

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til

godkendelse.

4. Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om

planer for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen.

a. Valg af kasserer.

b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

10.Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

11.Mønstring af årets nye medlemmer.

12.Mønstring af årets jubilarer.

13.Eventuelt.

 

Køge Marineforening deltager også i 2017 i Køge Kommunes

Kyndelmissearrangement som holdes.

 

Fredag den 3. februar

Programmet for kyndelmisseaftenen ser således ud:

 

 

Åbent hus i Marinestuen

Der bydes på kolde og varme forfriskninger til Marinestuens sædvanlige lave priser

Kl. 18.30 – 22.30

 

Kanonsalut

Kyndelmisseaftenen indledes med kanonsalut fra Marineforeningens flagbastion

Kl. 18.30

 

Dykningens udvikling i Danmark, historisk belyst

Ved orlogskaptajn Finn Linnemann

Årets kyndelmisseforedrag er et causeri, hvor Finn Linnemann tager tilhørerne med på en historisk rejse i dybet, startende i vikingetiden, hvor de første dykketekniske muligheder blev afprøvet og videre gennem udviklingen til i dag, hvor avanceret

udstyr har sat sit præg på den kommercielle, den militære og den rekreative

dykning i Danmark.

Kl. 19.00 – 20.00

 

Irsk stemning

”Gale ò soir” spiller op til Irsk knejpehygge, Guinness og Irish Coffee.

Kl. 20.00 – 21.00

 

Sang så det klinger

Køge Marineforenings husorkester ”Kuling fra Øst”

fortsætter hvor ”Gale ò Soir” slap, med knejpemusik og fællessang.

Kl. 21.00 – 22.00

 

Kanonsalut og ”Tapto”

Der affyres kanonsalut og der blæses ”Tapto” fra Marineforeningens flagbastion.

Signalet fortæller, at spunsen er slået i øltønden og at der nu skal være ro i skibet.

Signalet markerer samtidig afslutningen af Kyndelmisseaftenen 2017

Kl. 22.10

 

Kyndelmissepas á kr. 30.00 kan købes ved indgangen.