Forside


KØGE MARINEFORENING

Carlsensvej 2    4600 Køge     www.koege-marineforening.dk     Tlf.: 60523176Mail: koegemarineforening@outlook.dk

Bank: 4424 4865538871        Giro: 4424 9134131

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Marineforeningens afdeling for Køge og Omegn
Indkalder hermed til


ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 19. februar 2020

kl. 18.30 i Marinestuen
Carlsensvej 2, Køge
(Dørene åbnes kl. 17.30).


Forslag til behandling på generalforsamlingen,
skal skriftligt være formanden i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.


Det reviderede regnskab fremlægges i Marinestuen
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


(Se "indkaldelse til generalforsamling øverst".)


Køge Marineforening deltager selvfølgelig også i 2020 i
Køge Kommunes
Kyndelmisseaften som holdes.

Fredag den 7. februar

Programmet for kyndelmisseaftenen i Marinestuen ser således ud:


Café i Marinestuen
Der bydes på kaffe og varme maritime drikke samt husets sædvanlige drikkevarer.
Kl. 18.30 – 22.00


Kanonsalut
Der affyres kanonsalut på 3 skud, ”Dansk Løsen” fra Marineforeningens flagbastion
Kl. 18.30


”Flådens oprør”
Foredrag ved Orlogskaptajn Finn Linnemann
Fortalt af vidner til den 29. august 1943,
hvor den danske flåde sænkede sig selv.
Kl. 18.40- 19.40


Knejpesang og Sømandsviser

Køge Marineforenings husorkester ”Kuling fra Øst” spiller op til
fællessang og knejpehygge.
Kl. 20.00 – 22.00


Kanonsalut og ”Tapto”
Der afgives en 3-skuds kanonsalut, som afslutning på kyndelmisseaftenen. Herefter blæses
”Tapto” som signal til, at spunsen slås i øltønden. Derefter hales flaget ned.
Kl. 22.00


Kyndelmissepas á kr. 30,- kan købes hos ”Visit Køge”
Køge Turistbureau, Vestergade 1, Køge


KRANSELÆGNING

1. juli 2017.

 

Traditionen tro mødes vi med indbudte gæster

fra bl.a. Søværnet og Køge Kommune

for at markere Admiral Niels Juel’s indsats 

i søslaget mod Den svenske Flåde

i farvandet mellem Stevns og Falsterbo i 1677.

 

Vi mødes kl. 10.30 i Marinestuen

og begiver os til kranselægning ved Mindestøtten på Køge Havn.

 

I Marinestuen vil der efterfølgende være et kulturelt indslag.

 

Der afsluttes med spisning.

 

Arrangementet er for medlemmer, samt inviterede gæster.

 

Pris for spisning:  60,- kr.

 

 

Tilmelding til Edle Sørensen

                                                       pr. e-mail til: kmf.kasserer@outlook.dk

pr. tlf. til: 6134 2661, eller på liste i Marinestuen.

 

Betaling senest 11. juni til konto i Danske Bank

reg.nr: 4424 konto nr.: 4865 538871

eller kontant i Marinestuen.  • Deadline for næste nr. af
  • "STØT KURS"
  • 10. marts 2020

KØB VINEN I MARINESTUEN


Brug den som gave, drik den her,

nyd den hjemme og byd den til festen.

Pr. fl. 60,- kr. 

Gavekarton til én, to eller tre flasker.

Pr. stk. 10,- kr.


Se billeder  fra


"Nytårsfrokost 2020"

i

GALLERI