Optagelsesblanket

På optagelsesblanketten står der at afdelingsformanden skal bekræfte, at nævnte ansøger opfylder de i vedtægterne § 5 anførte optagelseskriterier.

 

Herunder kan du se ordlyden i §5. stk. 1.

 

Stk. 1. Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder.

  1. Der er eller har været i tjenstgærende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet, eller
  2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlog- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

 

Vedtægter kan i sin helhed findes på Marineforeningen.dk

 

I Køge Marineforening lægger vi stor vægt på at man har en stort interesse for alle de maritime ting der foregår i og omkring byen.

 

At man vil deltage i foreningens arrangementer og være med til at værne om de mange stolte traditioner som foreningen står for.

 

Ved indmeldelse er du indforstået med, at dit navn samt foto kan stå/være i medlemsbladet ”Støt Kurs” samt optræde på hjemmesiden i forbindelse med fødselsdag og arrangementer.